1.พิมพ์เว็บไซต์ที่ได้สมัครเป็นสมาชิก ลงในช่อง Address ในที่นี้จะยกตัวอย่างของ Hotmail


 2. เข้าสู่หน้าหลักของ Hotmail ให้ลงชื่อเข้าใช้งานอีเมล์ ดังนี้
 Windows Live ID :: ให้ใส่ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน::ให้ใส่รหัสผ่านที่ได้สมัครไว้
 

3.จะปรากฏหน้าแรกของกล่องอีเมล์ ให้คลิกที่ สร้าง เพื่อเขียนจดหมาย3. พิมพ์อีเมล์ของบุคคลที่จะส่ง ลงในช่อง ถึง และตั้งชื่อหัวเรื่องจดหมาย ลงในช่อง ชื่อเรื่อง
4. พิมพ์เนื้อความจดหมายที่จะส่ง ในพื้นที่สีขาว


5.หากต้องการแนบไฟล์ส่งไปพร้อมกับจดหมาย ให้คลิกที่เมนู แนบ ให้คลิกเลือก ไฟล์